Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Oxid Meďný - červený pigment

Oxid meďný je zlúčenina žltej až červenej farby, ktorá sa používa aj ako pigmnet. Preto sme ho zaradili medzi pigmenty, ktoré sa pokúšame syntetizovať a pripraviť z nich farby použiteľné k maľbe. Syntéza nie je náročná, princíp je rovnaký ako vo Fehlingovom teste na prítomntosť redukujúcich cukrov, teda redukcia Cu2+ na Cu+ glukózou. Farba výsledného oxidu meďného závisí od koncentrácie hydorxidu sodného. Pri nižších koncentráciách sa vytvorí žltý Cu2O s menšími, jemnejšími časticami, pri vyšších koncetráciách NaOH je oxid meďný sfarbený do červenooranžova a jeho častice sú väčšie.