Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Predajná

OZ Bzučo pripravilo pre detičky a rodičov záverečnú rozlúčku k ukončeniu krúžkov pre šk. rok 2018/19. Pozvali aj nás s megabublinami, aby sme im spravili predstavenie i zábavu s bublinami.
Polhodinkové bublinkovanie v telocvični so všelijakým bublinovými kúzlami, bublinami malými aj veľkými vystriedalo zatváranie detičiek do bublín. Keď sa už všetci nechali uniesť svetom v bubline, nastalo bublinové šantenie von na tráve. Každý si mohol do sýtosti vykúšať ako vytiahnuť bublinky... Veru, tešili sa malí aj veľkí, ako to už pri našom bublinkovaní býva...