Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Dielnička Modrotlače Gymnázium I.Kraska

 "V našom LaborARTóriu to začalo modrou. Workshop modrotlače bol pre nás mimoriadne zaujímavý. Ďakujeme skvelým lektorkám zo ZŠ Badín, ktoré nás naučili maľovať chémiou," napísala pani profesorka chémie a matematiky Naďka Miháľová z Gymnázia I.Kraska v Rimavskej Sobote. 
 
Na gymnázium nás pozvali, aby sme pripravili pre študentov tretieho ročníka dielničku modrotlače, ktorá bola jednou z troch dielničiek realizovaných u nich v rámci týždňa vedy (kváskovanie a výroba piva). Prišli sme v zložení Karolínka a Klárika zo šiesteho ročníka a Kristínka z deviateho ročníka. Takmer štvorhodinový program našej dielničky s klasickým programom - prednáška o histórii modrotlače, ukážky technológie potláčania vzoru a farbenia v indigu a nakoniec samotná tvorba pláteniek účastníkmi, nám ubehol ako voda. Veríme, že študenti i učitelia odchádzali z našej dielničky bohatší o nové informácie, a celkom iste aj o nové vlastnoručné výrobky.
 
 

Túto dielničku modrotlače sme mohli uskutočniť aj vďaka podpore

 

a vďaka grantovému programu