Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

NAPÍSALI O NÁS...

 

  •   

roč.III., č.5, str. 23

Europa Shopping Center

Ukážka fotografií kryštálikov liekov v polarizovanom svetle

Počas pedagogickej činnosti na ZŠ s MŠ Badín realizujeme spolu so žiakmi chemického krúžku Kremík ojedinelý projekt, ktorý sa nazýva Veda a umenie na základnej škole. Jeho podstata spočíva v spojení chémie, fyziky a výtvarnej výchovy, teda prírodných vied a umenia, a tak chceme predstaviť tieto predmety, ako aj ich obsah z celkom inej strany ako sa zvyčajne vnímajú. Súčasťou projektu je i fotografovanie kryštálikov liekov v polarizovanom svetle.

Skúmanie liečiv v polarizovanom svetle cez polarizačný mikroskop je vo svete bežnou metódou napríklad na meranie čistoty rôznych liekov či vitamínov. Preto fotografie liekov v polarizovanom svetle už existujú a nie je to nič úplne nové. Ale ani nič celkom také jednoduché, hoci určite nezvyčajné. Polarizačný mikroskop nie je dostupná pomôcka pre základné školy a preto až sme chceli lieky pozorovať v polarizovanom svetle, museli sme si taký mikroskop nejakým spôsobom zadovážiť. Tak sme si ho vyrobili - z obyčajného staršieho školského mikroskopu so zrkadielkom, zdroja bieleho svetla - stolová lampa so žiarovkou so studeným svetlom, polarizačných fólií - starý polarizačný filter na obrazovky PC a kruhový lineárny polarizačný fotografický filter. Aby sme mohli cez mikroskop  fotografovať, bolo potrebné spojiť fotoaparát s mikroskopom. Sú na to špeciálne redukcie, lenže nie každý fotoaparát takýmto spôsobom "pasuje" na mikroskop. Musí mať menší priemer objektívu a ďalšie potrebné parametre a funkcie, aby zachytený záber bol aspoň ako tak kvalitný. Preto aj to obmedzenie počtu fotografov, sme len dve s jedným fotoaparátom - moja žiačka Viktória Lašutová a ja - učiteľka chémie a výtvarnej výchovy v ZŠ s MŠ Badín.
Samotnému fotografovaniu predchádza príprava vzoriek v našom chemickom labáčiku - to znamená príprava nasýtených roztokov rôznych liekov a ich kryštalizácia na tenkých sklených doštičkách, čo trvá niekoľko hodín až dní. Keď sú vzorky vykryštalizované, pozorujeme ich v polarizovanom svetle, čím zistíme, či vykazujú interferenčné pruhy farieb alebo nie. Skúmali sme približne 15 druhov liekov a vitamínom, viditeľne "polarizovalo" 9 druhov, ktoré sa dotykom svetla akoby štetcom maliara premenili na nádherné abstraktné obrázky.
 
Viktória Lašutová:
No,najprv to začalo bublinkami,ktoré sme začali fotiť už minulý rok. Potom p.uč.Dovalová prišla s nápadom,že by sme mohli skúsiť fotografovať kryštáliky rôznych chemických látok v polarizovanom svetle a neskôr prišlo aj na lieky, liečivá, pretože tiež obsahujú rôzne chemické látky, ktoré môžu kryštalizovať. Tak sme skúsili niečo nové, hoci samé sme nevedeli, či to bude fungovať.
Príprava je vcelku náročná. (Najprv treba pripraviť nasýtené roztoky liekov, ktoré necháme na tenkej sklenej doštičke v pokoji vykryštalizovať). Potom treba všetko presne postaviť a nastaviť - stojan na foťák, mikroskop, svetlo, polarizačné filtre a dávať pozor, aby sa nič nepohlo. Fotí sa tiež celkom náročne. Treba byť veľmi trpezlivý a opatrný. Fotografovanie vzorky trvá aj dve hodiny.
Zábery polarizovaných kryštálikov liekov sme robili ja a p.uč.Dovalová. S takýmto niečím sme však začali už vlani pri príležitosti Roku svetla (rok 2015). Vtedy nás bolo viac, ešte jedna moja spolužiačka a dcéra p. učiteľky. Fotili sme kryštáliky rôznych chemických látok v polarizovanom svetle. Z týchto fotografií sme mali aj výstavu - Dotknuté svetlom, v Radnici mesta Banská Bystrica a jej pokračovanie v Kremnici na Mestskom úrade (25.1 - 28.2.2016). Naša výstava Dotknuté svetlom bola i súčasťou Festivalu svetla 2015 v Banskej Bystrici. 
Takéto spojenie chémie, fyziky a umenia sa nám zapáčilo a tak pokračujeme - naše fotografie kryštálikov liekov v polarizovanom svetle boli vystavené od 8.2. do 21.2.2016 v priestoroch Shopping Centre Europa, s názvom Lieky v dotyku svetla a tiež v Malej galerii vědeckého obrazu, Fakulta matematiky a fyziky, KARLOVA UNIVERZITA v Prahe, Ke Karlovu 3, Praha 2, apríl - jún 2016.