Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com
  • 5. úloha 

Meď patrí medzi ušľachtilé kovy. Nereaguje s kyselinami a je odolná voči bežnej korózii. Po reakcii so vzdušným kyslíkom sa na jej povrchu vytvorí tenká vrstvička oxidu, ktorá ju chráni pred ďalšou koróziou. Reakciou oxidu medi s chemickými látkami prítomnými v ovzduší a v zrážkach sa meď v priebehu niekoľkých rokov pokryje zelenomodrou vrstvičkou, tkzv. patinou. Spomínali sme si to, keď sme sa učili redoxné deje a redoxné reakcie.

Niečo podobné, ale za oveľa kratší čas si môžeš vyskúšať sám(a) cez experiment popísaný nižšie.

Patina na minci obsahujúcej meď

Pomôcky: tanierik, pohárik, lyžička, kúsok textilu alebo vaty
 
Chemikálie: soľ, kuchynský ocot, po jednom kuse z dvoch druhov mincí obsahujúcich meď
  • 1. druh: 1,2, 5 centovka
  • 2. druh: 10, 20, 50 centovka
Postup:

1. Mince (2 ks) vyčisti v roztoku octu a soli (20ml octu + 1 lyžica soli), tak aby boli lesklé a čisté.

2. Na dno tanierika nalej čistý ocot a vlož do neho kúsok textilu alebo vaty, tak, aby vytŕčal.

3. Na vatu polož mince (mince nemôžu byť ponorená v octe) a pozoruj – po 1 hodine, po 2 hod., po jednom dni.

4. Pozorovanie si zaznamenaj formou fotografie.

5. Odpovedz na otázky nižšie.

Chemické deje prebiehajúce na povrchu mince opisujú nasledovné chemické reakcie:

  1. reakcia:   2Cu + O2  -> 2CuO
  2. reakcia:   CuO + 2 CH3COOH -> Cu(CH3COO)2 + H2O

CH3COOH – kyselina octová,

Cu(CH3COO)2 – octan meďnatý

Minca z medi

Zvoľte súbor
Zvoľte súbor
Zvoľte súbor
Zvoľte súbor

Ak sa ti nedarí fotografie nahrať cez formulár, pošli ich na e-mail 

dovalova.lucka@gmail.com

alebo cez TEAMs.

Pod mikroskopom...

Patinou pokryté mince žiakov