Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

2018

2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Jesenná záhrada

 
Akú farbu má list kríčka či nechtíka lekárskeho z dažďovej záhradky pred našou školou? A čo tráva či list púpavy z divej zóny našej školskej záhrady, alebo drobné lístočky agátu, ktorý rastie pri plote? Aj lipa či čerešňa by mohla byť farbami zaujímavá. Otázka pre škôlkára, čo sa práve učí farby - veď predsa zelenú, zelenú...všetko je zelené...alebo keď prichádza jeseň, tak zase žltú ... Áno, aj to je správna odpoveď a to i z fyzikálneho pohľadu lomu svetla a videnia farieb...ale pre nás chemikov nie jednoznačná. V rastlinách a teda aj v ich listoch sa nachádzajú rôzne pigmenty (chlorofyly, karotenoidy, fykobiliny). Pigmenty sú látky, ktoré okrem špeciálnej funkcie (ako napr. chlorofyl - potrebný k fotosyntéze), dávajú rastline aj jej špecifické sfarbenie (prevažnú časť roka zelené :) ). Týchto pigmentov v jednom liste je niekoľko, aj keď navonok môžeme o liste určite povedať, že je zelený. Ale nie sú len tak viditeľné. "Pozreli" sme sa na ne pomocou špeciálnej metódy ( vhodnej i na separáciu pigmentov) - chromatografie. Pomocou chromatografie na TLC doštičke sa nám podarilo z listu oddeliť okolo 10 i viac rôznych pigmentov. Skúmali sme niekoľko rôzych rastlín z našej školskej záhrady a porovnávali pigmenty obsiahnuté v zelených listoch a v listoch zožltnutých či červenohnedých - jesenných. Zistili sme, že zožltnuté a suché listy majú farbiva menej a nie tak sýteho, ako listy zelené, niektorým zožltnutým listom zelené farbivo úplne chýbalo. Chlorofyly - zelené farbivá, sa na zimu rozkladajú, chloroplasty odumierajú - učíme sa na biológii. Pomocou chromatografie sme si to potvrdili. No a akú farbu má teda zelený či žltý list? Pre nás chemikov je určite mnohofarebný :) Stačí pozrieť naše chromatogramy.