Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Bublinky na Ekonomickej Fakulte UMB deťom

Na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici každoročne na konci školského roka usporadúvajú zábavné podujatie pre deti. Jeho súčasťou sa tento rok stali aj naše megabubliny. Hoci fúkal veľký vietor, bublinám sa darilo, leteli svetom ponad naše hlavy a tešili sa z nich malí aj veľkí. :)