Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Dielnička modrotlače ZŠ Oravská Jasenica

Tvorivé dielničky v ZŠ v Oravskej Jasenici majú už svoju dlhoročnú tradíciu. Počas nich sa v každej triede venujú rôznej tvorbe, technike či remeslu, ktorých výsledkom sú výrobky určené k predaju na vianočných trhoch. Peniažky, ktoré zarobia, venujú každý rok nejakej rodinke v núdzi. Na tvorivé dielničky sme tento rok boli pozvaní aj my s našou modrotlačou. Žiakov ôsmej triedy sme oboznámili s týmto starodávnym farbiarskym remeslom, porozprávali sme im trošku z histórie a ukázali celú technológiu potláčania a farbenia modrotlače. Keďže cieľom bolo pripraviť výrobok, každý žiak si namaľoval papom plátenko, po vysušení ho pod dohľadom našich dievčat nafarbil v indigu, opral, vyžehlil a zarámoval do dreveného srdiečka. Vznikli krásne dielka, ktoré veríme splnia svoj účel a poslúžia dobrej a správnej veci.
 

Túto dielničku modrotlače sme mohli uskutočniť aj vďaka podpore

 

grantovému programu