Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Modrá skalica ako šperk

Modrá skalica má krásne sýtomodré trojklonné kryštáliky.
My sme si také kryštáliky pripravili a ich zvláštny tvar i farba nás lákali vytvoriť z nich čosi zaujímavé, nadčasové, výnimočné.
Veríme, že šperky také sú.
Na výrobu šperkov sme okrem modrej skalice použili i vínan sodno draselný.

Šperk z modrej skalice