Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Turnbullova modrá

Turnbullova modrá má rovnaký chemický vzorec ako Berlínska modrá, len sa pripravuje z iných chemických látok. Je aj rovnakej farby, krásnej jasnej modrej. A nám sa ju podarilo pripraviť. Využili sme ju ako modrý atrament a nakreslili ňou zaujímavé obrázky.