Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Väzba knihy

Napísať knihu, zilustrovať ju a dať ju dokopy vôbec nie je jednoduché. Ale my sme sa rozhodli, že toto všetko zvládneme a dokonca ešte aj viac - knihu si sami zviažeme.
Nazbierali sme 14 rozmanitých príbehov starých rodičov z lesa, ktoré napísali deti s ich starkými. Ilustrácie nakreslili tiež deti na hodinách výtvarnej výchovy. Lesné zvieratká nakreslené tušom, ktorý pre výtvarnú výchovu pripravujeme na našom chemickom krúžku z dubienok, ozvláštnili knižku a dali možnosť k ďalšej tvorbe - kresby sme nechali čiernobiele, aby si ich mohol čitateľ podľa svoje predstavy domaľovať, dofarbiť :).
Knižka je obohatená o slovenko-český slovník 50 výrazov, ktoré zozbierali deti na hodináh slovenčiny.
Knižka so zaujímavým obsahom si žiada aj zaujímavú väzbu. Tú sme pripravili na našom chemickom krúžku v školskom laboratóriu. Bez akýhkoľvek skúseností s viazaním kníh... Najskôr všetko správne vymerať, orezať... Listy papiera sme zviazali ihlou a niťou do 4 zložiek. Pevný obal sme si pripravili z tvrdého kartónu, ktorý sme obalili do ľanovej látky. Do takto pripraveného pevného obalu sme vlepili jednotlivé zošité zložky knihy a všetko dobre zažehlili žehličkou. Na obal sme nalepili náš ručný papier.
Nakoniec sme na obal zlatým písmom napísali názov knižky - Príbehy z lesa.
Takto sme vlastnoručne vytvorili dva originály našej knihy. Jeden poputuje do súťaže - Les ukrytý v knihe a druhý si necháme v škole ako pamiatku na náš prvý pokus s viazaním skutočnej knižky.
Neskôr túto knižku necháme vytlačiť a zviazať v tlačiarenskej dielni, aby si ju mohli zadovážiť všetci, ktorí budú mať záujem.
 

Ako sme viazali knihu...