Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Fototechniky

Fotenie, resp. zostrojenie snímkov, obrázkov bez fotoaparátu pre chémiu nie je problém. Skúšame rôzne techniky a objavujeme ich chemickú i výtvarnú stránku.