Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Voltov stĺpec

Voltov stĺpec - prvý chemický zdroj elektriny je vynález starý 210 rokov. Dnes si už neviem predstaviť život bez elektriny... 
Skúsili sme si zostrojiť taký voltov stĺpec na krúžku. Napätie, ktoré sme odmerali, bolo 6,8V. Použili sme kovy meď a hliník (hoci v tom pôvodnom boli použité medené a zinkové doštičky) a elektrolyt síran zinočnatý.