Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

"Nové" laboratórne sklo

Toto laboratórne sklo nie je čisto-nové. Získali sme ho ako dar zo skúšobného laboratória na skúšanie kameniva spoločnosti ZEDA B. Bystrica. Aj keď je mi ľúto laboratória, ktoré z nejakých dôvodov muselo zaniknúť, za toto sklo som vďačná.

Niektoré pomôcky sú príliš drahé a len veľmi málo využiteľné na hodinách v procese vyučovania. Napriek tomu pri experimentovaní sú potrebné, aj keď nie nevyhnutné. Preto by som bola rada, keby takéto avíza o zrušení labákov či pracovísk sa k nám učiteľom dostávali, aby veci dostali druhú šancu :)

Ďakujem spomenutej firme za tento dar a dobrým ľuďom, že dali vedieť :).

2. nádielka laboratórneho skla

Je to "iba" sklo a niekoľko pomôcok, ale pre mňa veľká vzácnosť veru. Ďakujem za túto nádielku jednému laboratóriu, ktoré končí so svojou existenciou... všetko si našlo v našom školskom labáčiku svoje miesto.

...

1 | 2 >>