Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Dôkaz škrobu

Efektný experiment dôkazu škrobu jódom môžeme použiť i na priblíženie pojmov pravda a klamstvo. Stačí k experimentu pripojiť chemikáliu s bieliacimi účinkami. Tá bude predstavovať pravdu. Zatiaľčo jódová tinktúra je lož, ktorá v nás (roztok škrobu) spôsobí tmu a čiernotu, pravda všetko napraví a opäť sa naša duša "vybieli" :D.