Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Medená minca

Ako označiť medenú mincu napríklad písmenkom bez zasiahnutia, vyrytia do jej povrchu? Aj k tomuto poslúži chémia. Presnejšie elektrolýza, resp. súbor redoxných reakcií prebiehajúcich na anóde a katóde. Meď sa v tomto procese oxiduje, rozpúšťa sa. Rovnako sa oxiduje aj kovová krokosvorka, čo pozorujeme jej rozpúšťaním, rozrušovaním povrchu. Lenže ak medený pliešok v tvare mince pred zapojením do el. obvodu potiahneme voskom, do ktorého vyryjeme písmenko, mincu ochránime pred rozpúšťaním. Reakcia bude prebiehať len na vyrytom mieste. Keď z mince odstránime všetok vosk, pozorujeme, že na mieste, kde sme vyryli do vosku písmenko, je medený pliešok inej farby. Je to miesto, ktoré nebolo ochránené pred reakciou a došlo tu k rozpúšťaniu medi. Počas elektrolýzy sa z rozpustenej medi a železa vytvorili príslušné hydroxidy, ktoré pozorujeme v roztoku ako zákal - zrazeniny hnedej a tmavomodrej farby.
Aby boli redoxné reakcie úplne, na katóde prebieha redukcia  vodíka, čo pozorujeme v podobe bubliniek unikajúceho plynu.