Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Kryštalizácia kuchynskej soli

O kryštalizícii sme sa učili, že patrí k metódam oddeľovania zložiek zmesi.

Aké zložky a ktorej zmesi oddelíme pomocou kryštalizácie, to sa dozvieš, keď si vyskúšaš nasledovný experiment.

 

Kryštalizácia kuchynskej soli

Kuchynská soľ je zložená zo sodíka Na a chlóru Cl. Je to biela tuhá látka, ktorá sa dobre rozpúšťa vo vode

 Pomôcky:  pohárik, lyžička, malý tanierik (najlepšie priehľadný), papier biely a čierny
Chemikálie: voda, kuchynská soľ
Postup: 1. Do pohárika nalej približne 20ml letnej vody (do výšky hrúbky jedného prsta).
2. Do vody v poháriku postupne po malých dávkach pridávaj soľ a neustále miešaj lyžičkou, až kým sa soľ vo vode neprestane rozpúšťať. 
3. Pridávanie soli do vody ukonči vtedy, keď na dne kadičky ostane nerozpustené malé množstvo soli. Vznikne nasýtený roztok.
4. Čistý nasýtený roztok soli vo vode (bez zrniečok soli) nalej do tanierika tak, aby zakryl jeho dno.
5. Tanierik polož na tmavý/čierny papier (alebo inú tmavú podložku) a ulož na pokojné miesto (bez prievanu a priameho slnka). Tanierik s roztokom opatrne prekry papierom, aby do neho nepadal prach a aby sa papier nenamočil.
6. Pozoruj, čo sa deje v tanieriku každú hodinku približne počas jedného dňa.

7. Odfotografuj svoj experiment na začiatku aj na konci.
8. Tri najväčšie kryštáliky vyber z tanierika a opatrne ich osuš servítkou. Odmeraj ich veľkosť a odlož si ich k ďalšiemu experimentu.

 

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ...

  1. Čo sa stalo s kuchynskou soľou vo vode na začiatku experimentu?
  2. Akú zmes si vytvoril zo soli a vody? Rovnorodú alebo rôznorodú?
  3. Zdôvodni svoju odpoveď v otázke č.2.
  4. Aký roztok si vytvoril?
  5. Kedy vznikol nasýtený roztok?
  6. Opíš čo sa dialo v tanieriku s nasýteným roztokom soli počas jedného dňa?
  7. Čo ti vzniklo v tanieriku?
  8. Aký tvar mali tvoje kryštáliky soli v tanieriku?
  9. Napíš rozmer tvojho najväčšieho kryštáliku soli.

Kryštáliky soli pripravené žiakmi.

Práce niektorých žiakov

1 | 2 | 3 >>