Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Čo filtrujú textilné rúška

Čo už vieme:

Nedávno sme sa učili o filtrácii ako o spôsobe oddeľovania zložiek zmesi (rôznorodej - suspenzie alebo aerosólu). Spomenuli sme si rôzne filtračné materiály (napr. papier, textil, sitko, piesok, uhlie...) a tiež kde všade môžeme filtráciu využiť (filtrácia vody od nečistôt, preciedzanie cestovín uvarených vo vode, vysávanie - filtrácia vzduchu...). V poslednej dobe sa naskytla možnosť ďalšieho využitia filtrácie, ktorú sme doteraz nespomínali a v bežnom živote nevyužívali. Je to filtrácia, v ktorej sa používajú ako filtračný materiál ochranné rúška.

Rúška sú pre nás filtrom, ktorý filtruje vzduch. Vzduch so všetkými prímesami, ktoré bežne obsahuje je rôznorodá zmes, aerosól. Je zložený z plynných a tuhých alebo kvapalných častíc. Okrem kyslíka, oxidu uhličitého a iných plynov obsahuje čiastočky prachu, nečistôt, peľu, kvapôčky vody, dym, baktérie a vírusy. Ktoré z týchto častíc ostanú zachytené na rúšku, závisí od štruktúry materiálu, z ktorého je rúško vyrobené. Rúško si môžete predstaviť ako textilné sitko (podobné tomu, čo ste si pripravili v predošlej úlohe), na ktorom ostanú zachytené tie častice zmesi, ktoré sú väčšie ako dierky v sitku. Preto týmto filtračným materiálom neprejdú. Kombináciou viacerých vrstiev textílie sa rúško stáva účinnejším, pretože textilné sitká sa prekrížia, a tak sa ich otvory zmenšia (presne ako v predošlej úlohe - keď ste použili 4 sitká, zistili ste, že filtrát tvorili už len najmenšie a najjemnejšie zrnká zeminy, kávy či piesku a bolo ich veľmi málo).

Nová úloha:

Na obrázku sú nakreslené rôzne častice, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu. Pri každej častici je uvedená aj jej veľkosť v nanometroch [nm] (nanometer je jednotka dĺžky, 1 milimeter = 1 000 000 nanometrov).

Ideálne rúško by zachytilo všetko nebezpečné a nepotrebné okrem čistého vzduchu :O

Pozorne si prezri obrázky vyššie, ktoré znázorňujú veľkosť častíc nachádzajúcich sa vo vzduchu a 

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ...

 1. Popremýšľaj, zložky akej zmesi oddelíme pomocou rúšok na našej tvári?
 2. Ktoré zložky tejto zmesi oddelíme od seba pomocou rúšok?
 3. Ktorá zložka zmesi by mala ostať zachytená na rúšku a ktorá ním prejde?
 4. Čo tvorí/z čoho sa skladá zložka zmesi zachytená na rúšku?
 5. Aký druh filtračného materiálu predstavujú rúška?
 6. Vieš, prečo ich máme používať?
 7. Aká musí byť veľkosť  otvorov v textilnom materiály rúška, aby sa na ňom zachytili práve obávané vírusy?
  • Menšia ako vírusy
  • Väčšia ako vírusy
 8. Aká môže byť najmenšia veľkosť otvorov v textilnom materiály rúška, aby sa cez rúško dalo normálne dýchať (prešli ním plynné časti – kyslík, oxid uhličitý...)?
 9. Prečo sa nám cez plastový sáčok nedá dýchať?
 10. Ktoré častice tvoria filtračný koláč, ak veľkosť otvorov v textilnom sitku je 900 nm ?
 11. Už vieš vysvetliť od čoho závisí, čo ostane vo filtračnom koláči?
 12. Prečo je dobré použiť pri výrobe textilného rúška väčší počet vrstiev filtračného materiálu?
 13. Ako by malo vyzerať ideálne rúško? Čo by malo zachytávať a čo by malo ním prejsť? (pozri obrázok č.2) 
 14. Máš svoje rúško?

Niektoré práce žiakov...