Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Festival vedy a techniky celoslovenské kolo

Celoslovenské kolo FVAT sa koná každoročne v novembri počas týždňa vedy a techniky v priestoroch Incheby
a je to podujatie otvorené pre verejnosť. Pre prezentujúcich žiakov a študentov, ktorí sem postúpili z regionálnych kôl sú to dva náročné dni, počas ktorých trpezlivo vysvetľujú porote z radou vysokoškolkých vedcov a odborníkov, ale i zdanlivo laickým návštevníkom či celým skupinám školákov svoj experiment, výskum, inováciu, ciele i postupy, ktorými k nim dospeli. Hoci je to súťažné podujatie zamerané hlavne na stredoškolské inovačné projekty v rôznych vedeckých oblastiach, účasť žiakov základných škôl je tiež hojná. Pre mnohých je to zaiste prvá väčšia možnosť prezentácie vlastnej výskumnej a pozorovateľskej práce. Mladší žiaci tu nadobúdajú neoceniteľné skúsenosti a hoci nie sú odmeňovaní ako tí starší postupmi na európske či svetové výstavy a súťaže, zážitok neopakovateľnej atmosféry celoštátneho kola, možnosti komunikácie s rovesníkmi s podobnými záujmami, diskusie s odborníkmi, povzbudenia od návštevníkov, medzi ktorými sa nájdu učitelia, vedci, novinári ich môžu posúvať len vpred či utvrdiť v ich správnom smerovaní. A tak je to každý rok. 
 
Našu školu, náš chemický krúžok ale hlavne sama seba a svoju prácu prezentovala tento rok Kristína Dovalová, žiačka 9. ročníka s projektom Polarizačný kaleidoskop. V rámci FVAT sa Kristínka zúčastnila aj fotografickej súťaže Experiment, v ktorej získala 1.miesto s fotografiou Tajné písmo.  

Tohto podujatia sme sa mohli zúčastniť aj vďaka finančnej podpore 

Zápisy z knihy návštev...