Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Škrob pod mikroskopom

Zrnká nerozloženého škrobu v plaste

Štruktúra plastu zo škrobu

Kúsok pripraveného plastu

...v podobe nitky...

 

...v podobe minitanierika...

 

Kúsky plastu pripravené žiakmi

  • 6.úloha - Príprava plastu

V predošlej úlohe sa ti podarilo izolovať škrob zo zemiaku. Zistil(a) si, že jeho využitie v potravinárstve, farmácii aj chemickom priemysle je rozmanité. Používa sa ako zahusťovadlo, spojivo, liečivo či lepidlo... Škrob má ešte jedno zaujímavé využitie. Je možné z neho vyrobiť plast.

Škrob je polymér vytvorený z dlhého reťazca navzájom viazaných molekúl glukózy. V mikroskope ich vidíme ako zrniečka či guľôčky.

Bežný plast je tiež polymér. Pripravuje sa polymerizáciou, teda spájaním menších molekúl, monomérov do dlhého reťazca dovtedy, až kým tento reťazec nenadobudne správnu dĺžku. Vytvorený plast sa stane elastickým a zároveň pevným. Reťazec škrobu je príliš dlhý na to, aby z neho mohol vzniknúť plast. Preto najskôr musíme polymér škrobu „rozstrihať“ na kratšie kúsky a to použitím  kyseliny. Až tieto menšie časti reťazca  môžu vytvoriť plast. Glycerol pridaný do tejto hmoty spôsobí jej plastickosť.

Pomôcky: malá panvica alebo rajnička, vareška, lyžica, papier na pečenie alebo alobal
Chemikálie: zemiakový škrob, kuchynský ocot, voda, glycerol (z lekárne)
Postup:

Vytvoríš dva rôzne kúsky plastu.

1. plast s gylcerolom

  1. Do rajničky nasyp 1 lyžicu škrobu a pridaj k nemu 5 lyžíc vody a premiešaj.
  2. K zmesi pridaj 1 lyžicu octu a pol lyžice glycerolu. Poriadne premiešaj.
  3. Obsah v rajničke zohrievaj za stáleho miešania na miernom ohni, až kým sa hmota nezmení na priesvitnú a gumovú, jemne lepkavú.
  4.  Vzniknutú hmotu rozotri na papier na pečenie do tenkej vrstvy a nechaj voľné na vzduchu stáť, až kým sa vysuší.

2. plast bez glycerolu

  1. Do rajničky nasyp 1 lyžicu škrobu a pridaj k nemu 5 lyžíc vody a premiešaj.
  2. K zmesi pridaj 1 lyžicu octu. Poriadne premiešaj.
  3. Obsah v rajničke zohrievaj za stáleho miešania na miernom ohni, až kým sa hmota nezmení na priesvitnú a gumovú, jemne lepkavú.
  4.  Vzniknutú hmotu rozotri na papier na pečenie do tenkej vrstvy a nechaj voľné na vzduchu stáť, až kým sa vysuší.

Ak nemáš dostatok škrobu na odmeranie 2 lyžíc, použi menšie kávové lyžičky.

Pripravený plast pozoruj a odpovedz na otázky uvedené nižšie.

Nezabudni tvoj plast odfotografovať a fotku poslať (môžeš mailom dovalova.lucka@gmail.com alebo cez TEAMS)

Plast si ponechaj ešte k ďalšiemu experimentu.

Príprava plastu

Zvoľte súbor

Práce žiakov...