Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Kryštalizácia "medenky"

Určite ste už videli bronzové či medené sochy, ktoré krášlia námestia alebo niektoré historické záhrady. Najznámejšia socha z medi sa nachádza v ... (ale to skúste doplniť sami), bola vyrobená vo Francúzsku a má už viac ako 130 rokov. Medenú sochu máme aj v B. Bystrici, presnejšie pri vstupe do B. Bystrice vedľa rýchlostnej cesty. Volá sa "Radosť", jej autorom Ladislav Berák a má 36 rokov. Poznáš ju? "Obete varujú", súsošie od Jozefa Jankoviča pripomína utrpenie 2. svetovej vojny. Nachádza sa v Múzeu SNP a je zhotovené z bronzu.

Všetky medené či bronzové predmety majú spočiatku farbu medi, zlatohnedastého ušľachtilého kovu. Časom, pôsobením vonkajších podmienok sa ich farba mení na zelenú. Je to spôsobené vznikom vrstvy medenky, kryštálikov zelenkastej farby. Tieto kryštáliky sú drobné a okom ich neuvidíš (len pod mikroskopom). Prezrádza ich len farba na povrchu predmetov, ktoré obsahujú meď. Vrstva medenky sa volá tiež patina.

 

Vznik podobných kryštálikov zelenej farby, ale za oveľa kratší čas si môžeš vyskúšať sám(a) cez experiment popísaný nižšie.

Mince žiakov

Experiment: Patina vo forme zelených kryštálikov na minci obsahujúcej meď

Pomôcky: tanierik, pohárik, lyžička, kúsok textilu alebo vaty (odličovací vankúšik)
 
Chemikálie: soľ, kuchynský ocot, po jednom kuse z dvoch druhov mincí obsahujúcich meď
 • 1. druh: 1,2, alebo 5 centovka
 • 2. druh: 10, 20, alebo 50 centovka
Postup:

1. Mince (2 ks) vyčisti v roztoku octu a soli (20ml octu + 1 lyžica soli), tak aby boli lesklé a čisté.

2. Na dno tanierika nalej čistý ocot a vlož do neho kúsok textilu alebo vaty, tak, aby vytŕčal.

3. Na vatu polož mince (mince nemôžu byť ponorená v octe) a pozoruj – po 1 hodine, po 2 hod., po jednom dni.

4. Pozorovanie si zaznamenaj formou fotografie.

5. Odpovedz na otázky nižšie.

 

Kryštáliky octanu meďnatého pod mikroskopom

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ...

 1. Kde sa nachádza najznámejšia medená socha na svete a aké je jej meno?
 2. Akej farby bola táto socha v čase, keď ju postavili?
 3. Akej farby je táto medená socha dnes a prečo?
 4. Čo má spoločné spomínaná socha so sochou „Radosť“ a súsoším "Obete varujú" v Banskej Bystrici?
 5. Z čoho sa skladá bronz a aká je to zmes (z hľadiska rozdelenia látok)?
 6. Aké chemikálie si použil(a) v experimente na vyčistenie mincí?
 7. Z ktorých chemikálií vznikli kryštáliky zelenej patiny na povrchu mincí?
 8. Opíš, čo sa dialo s mincami počas jedného dňa?
 9. Odlišovala sa zelená vrstvička, ktorá vznikla na minciach 1. druhu a minci 2. druhu?
 10. Zisti na internete zloženie mincí 1,2,5 centoviek a 10, 20, 50 centoviek. Koľko % medi obsahujú?
 11. Myslíš, že môže množstvo zelenej vrstvičky závisieť od množstva medi v minci? Prečo?

Najlepšie žiacke práce

1 | 2 | 3 | 4 >>