Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

7. ročník

Špeciálne komplexné úlohy, príklady, učivá zadávané počas dištančného vzdelávania, ale využiteľné aj počas bežnej výučby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Látky a ich vlastnosti

 

1.4. Látky, nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch

 

2. Premeny látok

 

2.1. Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí

2.2. Zmeny pri chemických reakciách

 

3. Zloženie látok

 

3.1. Chemické prvky a zlúčeniny

3.2. Častice látok - atómy, molekuly

3.3.  Častice látok – ióny a Chemická väzba

  • Ióny
  •  
  • Chemická väzba

 

4. Významné chemické prvky a zlúčeniny

 

4.1. Periodická sústava prvkov