Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

7. ročník

Špeciálne komplexné úlohy, príklady, učivá zadávané počas dištančného vzdelávania, ale využiteľné aj počas bežnej výučby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Látky a ich vlastnosti

 

1.4. Látky, nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch

 • VODA - ČO UŽ O VODE VIEME (prezentácia)
 • ROZDELENIE VôD (prezentácia)
 •  
 • VODA AKO CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A VODA AKO ZMES 
 •  
 • ÚPRAVA PITNEJ VODY (prezentácia)
 •  
 • ČISTIČKA ODPADOVÝCH VôD (prezentácia)
 •  
 • VZDUCH AKO ZMES LÁTOK (prezentácia + experimenty)
  • PRÍPRAVA A VLASTNOSTI KYSLÍKA (experiment)
  • PRÍPRAVA A VLASTNOSTI OXIDU UHLIČITÉHO (experiment)
  • PRÍPRAVA A VLASTNOSTI VODÍKA (experiment)
  • HÉLIUM (experiment)
 •  
 • PROBLÉMY ATMOSFÉRY (prezentácia + projekt)
  • KYSLÝ DÁŽĎ (experiment)

 

2. Premeny látok

 

2.1. Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí

2.2. Zmeny pri chemických reakciách

 

3. Zloženie látok

 

3.1. Chemické prvky a zlúčeniny

3.2. Častice látok - atómy, molekuly

3.3.  Častice látok – ióny a Chemická väzba

 • Ióny
 •  
 • Chemická väzba

 

4. Významné chemické prvky a zlúčeniny

 

4.1. Periodická sústava prvkov