Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

7. ročník

Špeciálne komplexné úlohy, príklady, učivá zadávané počas dištančného vzdelávania.

(16.3.2020, odoslať do 18.3.2020)  

(18.3.2020, odoslaťdo 23.3.2020) 

(23.3.2020, odoslať do 25.3.2020) 

(25.3.2020, odoslať do 30.3.2020) 

(30.3.2020, odoslať do 6.4.2020)

(6.4.2020, odoslať do 15.4.2020)

  • 7. ÚLOHA - Horľ. látka a zápal. teplota 

(15.4.2020, odoslať do 20.4.2020) 

(20.4.2020, odoslať do 27.4.2020) 

  • 9. ÚLOHA Hasenie požiaru, has. látky 

(27.4.2020, odoslať do 4.5.2020) 

(6.5.2020, odoslať do 13.5.2020) 

(13.5.2020, odoslať do 20.5.2020) 

(20.5.2020, odoslať do 27.5.2020) 

  • 13. ÚLOHA - Vplyv množstva reaktantu na rýchl. ch. r. 

(27.5.2020, odoslať do 3.6.2020) 

(3.6.2020, odoslať do 10.6.2020) 

  • 15. ÚLOHA Vplyv veľkosti povrchu tuhého reakt. ...  

(10.6.2020, odoslať do 17.6.2020)