Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Učebný materiál

Tu budú mať časom miesto:
- prezentácie učiva chémie,
- tajničky,
- pracovné listy,
- laboratórne cvičenia pre ZŠ.
- fotografie z hodín chémie, ktoré boli odučené ináč ako zvyčajne...