Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Odtlačky prstov

Forenzná chémia - druh analytickej chémie, ktorá je veľmi užitočná pri odhaľovaní kriminálnych činov. Tak trochu sme k nej "pričuchli" aj my na chemickom krúžku. Nič vážne sme neodhalili, ale pokúsili sme sa identifokovať odtlačky prstov troma rôznymi spôsobmi - pomocou rôznych práškov, dusičnanom strieborným aj roztokom jodidu draselného. Všetky metódy fungovali a podarilo sa nám zvýrazniť normálne neviditeľné odtlačky prstov na skle a rôznych druhoch papiera.