Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva (ERKD). Počas tohto roku projekty zvýrazňujúce kultúrne dedičstvo Európy majú možnosť získať značku ERKD, a tým ukázať svoje zapojenie a podporu. Toto je aj prípad našej aktivity - MODROTLAČ v základnej škole. Preto nám bolo komisiou Ministerstva kultúry odporučené použiť značku ERKD a našu aktivitu zaradili do kalendária aktivít konaných vrámci ERKD.

  • ERKD značka je zložená zo spoločného loga v piatich farebných vyhotoveniach, sloganu " Naše dedičstvo: Kde sa minulosť stretáva s budúcnosťou" a hastagu #EuropeForCulture
  •  Značka ERKD je pridelená na konkrétny prihlásený project (aktivitu) a nezahrňuje žiadny finančný príspevok.

" Naše dedičstvo: Kde sa minulosť stretáva s budúcnosťou"