Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Vedecký veľtrh Bratislava 2017

Druhý ročník Vedeckého veľtrhu, organizovaný spoločnosťou Veda nás baví n. o. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa konal 14.9.2017 na námestí NC Eurovea v Bratislave. Bol to celodenný zábavný program pre deti a mládež, v rámci ktorého rôzne oblasti vedy a výskumu boli prezentované zaujímavou a interaktívnou formou.

Zúčastnili sme sa aj my, Kremíci - mladí chemici s témou vedeckého stánku Kryštalizácie a dotyk svetla, v ktorom sme porozprávali i ukázali ako sa dá chémia - veda prepojiť s výtvarným umením. Jakub Lešták (9. roč.) a Kristína Dovalová (7. roč.) návštevníkov previedli celým našim projektom postupne ako vznikal - od skúmania rôznych látok schopných kryštalizovať, cez tvorbu geód a kryštálikových ježkov, prípravu kryštálikových šperkov, polarizácie kryštálikov a ich fotografovanie, výtvarné spracovanie až po textilný dizjan. Predviedli i novinku v našom projekte - špeciálny polarizačný kaleidoskop, ktorý je našim vynálezom.

Do Bratislavy sme prišli už o siedmej ráno. Kým sme pripravili náš stánok, prešla viac ako hodinka. Potom už začali prichádzať prví ľudia, deti, žiaci, celé triedy i s učiteľmi. Mnohí sa zastavili u nás a pozorne počúvali Jakuba a Kristínku. Ľudí zaujali naše geódy, ktoré sa verne podobajú na tie skutočné. Pri pohľade do mikroskopu zrejme nikto nečakal, že biele, takmer priehľadné kryštáliky rôznych chemických látok tam uvidia celkom farebné. Tú farebosť spôsobila polarizácia, čo nás očarilo rovnako, keď sme pred časom prvý krát pozreli do mikrokopu :) I v polarizačnom kaleidoskope sa obraz farebných polarizovaných kryštálikov krásne rozmnožil pomocou zrkadiel, čo sa deťom i dospelým náramne páčilo :).

Jabuk a Kristínka odprezentovali projekt na vysokej úrovni. Boli sme tam jediná prezentujúca záklaná škola, no nestratili sme sa medzi stredoškolákmi, vysokoškolsými fakultami či rôznymi organizáciami... a že sa ľuďom páčilo, svedčia i zápisy v našej knihe návštev, v ktorých nám vyjadrujú obdiv i nadšenie a držia palce pri ďalšom experimentovaní. Verím, že sme mnohých obohatili. Pre nás to bola nová príležitosť i skúsenosť, nové stretnutia i kontakty...

Podujatie prerušil silný nárazový vietor v popoludňajších hodinách, preto sme sa museli zbaliť trochu skôr, ako bolo plánované.  Napriek tomu sme radi, že sme mohli byť súčasťou Vedeckhého veľtrhu 2017 a ďakujeme za túto príležistoť :).