Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

...kreslíme...

Ručný papier a náš atrament + pigmenty

Na začiatku projektu prípravy listu papiera som napísala: "Zrejme sa nám nepodarí pripraviť list, na ktorý by sa písali myšlienky, výroky, správy a kreslili či maľovali obrazy." Dnes to už neplatí - pripravili sme krásne a funkčné listy papiera. Suchej tráve a odhodenému starému papieru sme dali niekoľko nových životov. Svedčia o tom i tieto obrázky kreslené deťmi. Použili sme atrament z dubienok, ktorý sme si tiež pripravili a tak sme našim kresbám vdýchli skutočnú originalitu.

Z obrázkov sme pripravili pohľadnice a poslali do celoslovenskej výtvarnej súťaže "Najoriginálnejšia lesná pohľadnica". No a vďaka pohľadniciam Kristínky D. a Katky G. sme získali cenu za kolekciu pre náš chemický krúžok Kremík :) Ďakujeme dievčatá.

Viac si môžete prečítať i pozrieť fotografie z odovzdávanie cien TU