Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

riaditel@zsbadin.sk

dovalova.lucka@gmail.com

Medenka

Prekrásne modré kryštáliky octanu meďnatého sa nám podarilo syntetizovať. V minulosti sa octan meďnatý v zmesi s uhličitanom meďnatým - medenka používali ako modro-zelený pigment v maľbách.

...