Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

kryštalizácie aj v biológii

Kryštáliky a kryštálikové šperky vytvorené na našom chemickom krúžku využila aj Lucia Kapustová v projekte z biológie (Ťažba polodrahokamov v Šobove a pokus o výrobu vlastného šperku), ktorý prezentovala na biologickej olympiáde v C kategórii a získala s ním 2. miesto v okresnom kole a 4. miesto v krajskom kole.

Lucke gratulujeme a tešíme sa, že náš projekt Kryštalizácie a dotyk svetla tak nadobudol nový rozmer a spojil nielen chémiu, fyziku a umenie, ale najnovšie aj biológiu :)