Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

1. dielnička modrotlače, ZŠ s MŠ Badín, 4.B

Štvrtáci sa učia o modrotlači v rámci vlastivedy. Je to len pár základných informácií, preto s radosťou privítali možnosť vyskúšať si toto tradičné remeslo vlastnými ručičkami. A že to boli rúčky šikovné, to nás veľmi potešilo. Sami si navzorovali malé plátenká, ktoré potom namočili do prírodného farbiva indiga a neskôr vyprali, aby sa ukázal ten krásny biely vzor. Dielnička to veru nebola krátka, veď poctivé remeslo čosi trvá. Celé štyri vyučovacie hodiny takmer bez prestávky naši  štvrtáci modrotlačili. Dielničkou ich viedli dievčatá zo siedmeho ročníka, ktoré sa modrotlačiť naučili na našom chemickom krúžku. Hotové dielka, zrkadielka a prívesky na kľúče detičky darujú svojim rodičom. Počas dielničky si deti vyskúšali aj nové formy vyrobené sústruhom z našej novej MODULÁRNEJ 3-IN-1 3D TLAČIARNE.
 
 
Dielnička bola realizovaná vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis (projekt MODROTLAČ - tajomstvo našich predkov v našej súčasnosti).

...