Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Konferencia učiteľov prírodovedných predmetov

S našim projektom Kryštalizácie a dotyk svetla som sa na pozvanie zúčastnila Konferencie učiteľov prírodovedných predmetov v Hnúšti. Potešila ma táto možnosť prezentovať projekt a stretnúť rovnakých nadšencov pre prírodné vedy, ako sme i my tu u nás :)
Viac informácií o podujatí nájdete tu: Mestský úrad Hnúšťa