Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

5. celoslovenská konferencia ZUCH

Počas organizovania 5. celoslovenskej konferencie učiteľov chémie ma pani Vicenová, predsedníčka ZUCH oslovila ako domácu učiteľku, keďže konferencia sa mala konať v Banskej Bystrici, či by som neprišla s mojimi žiakmi pripraviť jednu z tvorivých experimentálnych dielní na Fakultu prírodných vied UMB. Súhlasila som. Práve sme pracovali na projekte Kryštalizácie a dotyk svetla a zdalo sa mi vhodné ukázať tento náš projekt ako celok i učiteľskej verejnosti - účastníkom konferencie, hoci o jeho častiach som písala už v niekoľkých číslach Dnešnej školy (č.1., 2. a 5., roč. III. a č. 2., roč. IV.) Mohol by byť predsa inšpiráciou i pre iných, akým zaujímavým spôsobom a formou sa dá pracovať s tak jednoduchou témou, ako kryštalizácia je, ako sa dá prepojiť s fyzikou ba dokonca aj s umením. Kto nás navštívil v učebni na treťom poschodí počas poslednej hodinky konferencie určenej pre tvorivé dielne a vypočul si výklad mojich žiakov - Jakuba Leštáka, Natálie Kapustovej, Kristíny Dovalovej a Lucie Kapustovej, musel uznať, že títo žiaci majú tému fantasticky zvládnutú. Niet sa čo čudovať, s projektom získali hlavnú cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK za najlepší vedecký projekt v kategórii základných škôl v celoslovenskom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET 2016 v Bratislave. Záujemcovia sa mohli pozrieť na kryštáliky rôznych chemických látok a liekov, ktoré žiaci pripravili a v projekte sa im venovali, mohli nakuknúť do polarizačného mikroskopu, ktorý sme si sami zostrojili z obyčajného školského mikroskopu so zrkadielkom, mohli pozorovať farebnú premenu priehľadných kryštálov v polarizovanom svetle a žiaci mali pripravenú aj reálnu ukážku rastu kryštálikov kyseliny acetylsalicylovej v polarizovanom svetle cez kameru v mikroskope. Súčasťou našej prezentácie bola aj výstava fotografií kryštálikov chemických látok a liekov v polarizovanom svetle, ktoré sme fotografovali s mojimi žiakmi a tiež geódy a "zázračné" kryštály pripravené na chemickom krúžku Kremík, šperky z kryštálikov, premaľby farebných polarizovaných kryštálov na šaty a šatky. Verím, že náš príspevok sa Vám, učiteľom chémie páčil a oslovil Vás. Veď chémia sa dá vyučovať naozaj rôznymi zaujímavými spôsobmi. O tom sa na našej konferencii predsa tiež hovorilo. 
Ďakujem pani docentke Zuzane Melichovej z katedry chémie Fakulty prírodných vied UMB, ktorej nie je cudzia reálna spolupráca so základnou školou a tiež pani doktorke Helene Vicenovej, ktorá nám ponúkla priestor počas konferencie.