Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Dubenkový atrament

- ročníkový projekt Natálie Kapustovej a Terezy Pelcovej, 6. roč., šk. rok 2015/16, s ktorým sa dievčatá zúčastnili celoslovenskej chemickej súťaže Objavujeme čaro chémie. Za svoju prácu získali čestné uznanie.