Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Projekt MODROTLAČ - tajomstvo našich predkov v našej súčasnosti 

podporený Nadačným fondom Slovenských elektrární v Nadácii Pontis 

v grantovom programe SE Energia pre vzdelanie 2021

 

  •  Dielničky , ktoré pripravíme počas nastaveného časového obdobie (jún - september 2021) budú realizovaná vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis.

 

  • Nové, čo do nášho projektu prinesieme, budú naše vlastné modrotlačové formy navrhnuté žiakmi a vyrezané z dreva či z iného vhodného materiálu pomocou Modulárnej 3-in-1 3D tlačiarne. Túto modulárnu tlačiareň sme mohli zakúpiť tiež vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis.

 

  • Zážitkové vzdelávanie formou návštevy párnickej modrotlačiarenskej dielne - vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis sa môžeme sami zúčastniť workshopu v skutočnej modrotlačiarenskej dielni.
 
Projekt MODROTLAČ vznikol ako projekt chemického záujmového krúžku Kremík. Deti z tohto krúžku som zasvätila do tajomstiev modrotlače nad rámec bežných vyučovacích hodín a dostali možnosť naučiť sa a realizovať tradičný spôsob úpravy plátna, po stránke chemickej i umeleckej. Cieľovou skupinou projektu sú primárne samotní žiaci, ktorých učím. Lenže, toto sú zároveň žiaci, ktorí dokážu učiť ďalej a naučili sa nielen modrotlač tvoriť, ale aj prezentovať ďalej a odovzdávať, podeliť sa o spoznané s inými žiakmi škôl na Slovensku či s dospelými na rôznych akciách zameraných na tradície, históriu či iné vznešené kultúrne ľudské činnosti. Chceme to, čo vieme šíriť, prezentovať vytvorené, odovzdávať znalosti a viesť deti, mládež, dospelých, ktorí sa zúčastnia našich akcií k osobnej tvorivosti a k poznaniu základných faktov o modrotlači, o ktorej ako zisťujeme vie dnešná spoločnosť stále málo a nemá problém si ju pomýliť s obyčajným maľovaním textilnými farbami na modré plátno, čo je vlastne zneuctením tejto tradičnej techniky úpravy plátna.
 
Podstatným zámerom nášho projektu MODROTLAČ je uchopenie tradície modrotlače v rámci našich regiónov Slovenska, medzi rôznymi vekovými či záujmovými skupinami a predstavenie modrotlače ako témy, ktorá sa dotýka priamo nás, našich slovenských tradícií, života minulosti, ktorý sa v istých obdobách vždy znovu vracia späť.
 
žiakmi a vyrezané z dreva pomocou Modulárnej 3D tlačiarne.Osobitým
zámerom nášho projektu je uchopenie tradície modrotlače v rámci našich regiónov
Slovenska, medzi rôznymi vekovými či záujmovými skupinami a predstavenie modrotlače
ako témy, ktorá sa dotýka priamo nás, našich slovenských tradícií, života minulosti, ktorý
sa v istých obdobách vždy znovu vracia späť.
Keďže projekt v svojej podstate je zároveň primárne spojený s deťmi, so školským
prostredím, vysoko vnímame rozmer vzdelávací, ktorý sa uplatňuje v prezentácii pravidiel
a princípov modrotlače mládeži a zároveň v tom, že aktéri vzdelávania ako subjekt sú
deti, mladí, ktorí sa princípom tejto dávnej techniky farbenia látky naučili a učia ju ďalej.
Toto sa nedá realizovať za krátke či jednorazové časové obdobie. A tak ako s modrotlačou
žijeme už šiesty rok, tak s ňou chceme a budeme pokračovať naďalej, aby sme mohli
oslovovať nové cieľové skupiny, aby sa viac nestávalo, že si modrotlač niekto pomýli s
obyčajným maľovaním textilnými farbami na modré plátno, čo je vlastne zneuctením tejto
tradičnej techniky úpravy plátna.
Nové, čo do nášho projektu prinesieme, budú naše vlastné modrotlačové formy navrhnuté
žiakmi a vyrezané z dreva pomocou Modulárnej 3D tlačiarne.

MODULÁRNA 3-in-1 3D TLAČIAREŇ

Nad investíciou do Modulárnej 3-in-1 3D tlačiarne sme dlhšie premýšľali, pretože zámer/idea jej využitia nemôže končiť pri výrobe/vytlačení/vyrezaní vlastných modrotlačových foriem. Prišli sme na to, že pomocou tejto modulárnej tlačiarne dokážeme vytlačiť, vyrezať množstvo vecí, pomôcok, šablón, súčiastok, modelov, materiálu potrebného ako vo výučbe tak i v krúžkovej činnosti a tak posilniť motiváciu detí do ďalšieho vzdelávania, posilniť ich kreatívne i manuálne zručnosti, spoluprácu a inovatívne vzdelávacie aktivity, tiež posilniť medzipredmetové vzťahy a spoluprácu učiteľov so žiakmi i učiteľov medzi sebou. (Za chémiu môžem povedať, že vďaka tlačiarni si môžeme napríklad vyrobiť šablóny, nálepky s vlastnými motívmi k leptaniu kovov a tak môžeme zažiť zaujímavejšie a zážitkové učenie sa redoxných reakcií a elektrolýzy, tiež našu modrotlač môžeme rozšíriť o sieťotlač, pretože vďaka 3D tlačiarni si pripravíme sitá-formy s vlastnými vzormi). Pravdaže keďže v projekte Modrotlač plánujeme naďalej a dlhodobo pokračovať, návrh a tlač nových foriem budú bežnou aktivitou pre ďalšie nové deti, účastníkov projektu modrotlač.
 

 

dielničky modrotlače

Remeslo sa zvyčajne odovzdávalo v rodinách, cechoch. My sme sa naučili modrotlačeniu
viacmenej sami, cez dostupné informácie, ktorých však až tak veľa nie je. Navyše, aj keď
sme mali „recept“ a poznali sme zhruba technológiu procesu, množstvo maličkostí stále
nefungovalo a my sme museli hľadať prečo to nie je dobre, prečo tá látka vyzerá tak ako
by asi nemala. Postupne sme sa to naučili, skúmaním, skúšaním, hľadaním a
trpezlivosťou, ktorá nás v praxi posúvala ďalej. Ak hovorím o nás, myslím tým komunitu
3 / 10
detí na ZŠ, chemického krúžku Kremík, ktorý vediem, kde sme sa modrotlačou začali
zaoberať ako osobitým projektom. Som rada, že sme to zvládli a deti sa mohli s
modrotlačou zblížiť, spoznať ju a vyrábať aj vlastné malé produkty, neskôr drobnosti,
darčeky pre iných, doplnky oblečenia na módne prehliadky, výstavy, súťaže. Dnes sme vo
fáze, že organizujeme dielničky alebo sme súčasťou podujatí, počas ktorých učíme iných,
rovesníkov či dospelákov tajom modrotlače. Takéto neformálne vzdelávacie aktivity nám
prinášajú rozvoj sociálnych aj komunikačných zručností.
Remeslo sa zvyčajne odovzdávalo v rodinách, cechoch. My sme sa naučili modrotlačeniu viacmenej sami, cez dostupné informácie, ktorých však až tak veľa nie je. Navyše, aj keď sme mali „recept“ a poznali sme zhruba technológiu procesu, množstvo maličkostí stále nefungovalo a my sme museli hľadať prečo to nie je dobre, prečo tá látka vyzerá tak ako by asi nemala. Postupne sme sa to naučili, skúmaním, skúšaním, hľadaním a trpezlivosťou, ktorá nás v praxi posúvala ďalej. Ak hovorím o nás, myslím tým komunitu detí na ZŠ, chemického krúžku Kremík, ktorý vediem, kde sme sa modrotlačou začali zaoberať ako osobitým projektom. Som rada, že sme to zvládli a deti sa mohli s modrotlačou zblížiť, spoznať ju a vyrábať aj vlastné malé produkty, neskôr drobnosti, darčeky pre iných, doplnky oblečenia na módne prehliadky, výstavy, súťaže. Dnes sme vo fáze, že organizujeme dielničky alebo sme súčasťou podujatí, počas ktorých učíme iných, rovesníkov či dospelákov tajom modrotlače. Takéto neformálne vzdelávacie aktivity nám prinášajú rozvoj sociálnych aj komunikačných zručností.
 

návšteva modrotlačiarenskej dielne 

Technológiu modrotlače sme sa naučili v našom laboratóriu. Hoci sami robíme dielničky
(workshopy), nikdy sme nenavštívili skutočnú modrotlačiarsku dielničku, v ktorej by sme
reálne, naživo videli celý ten poctivý remeselný proces vzorovania, farbenia, vypierania,
zhotovenia modrotlačového plátna. Vďaka tomuto grantovému programu by sme sa mohli
sami zúčastniť workshopu v modrotlačiarenskej dielni v Párnici, kde by sme kypu aj čigu,
ktoré zatiaľ poznáme len ako malé makety, videli aj vlastnoručne vyskúšali. Táto aktivita
by bola pre nás jedinečným zážitkom v našom ďalšom vzdelávaní.
Technológiu modrotlače sme sa naučili v našom laboratóriu. Hoci sami robíme dielničky (workshopy), nikdy sme nenavštívili skutočnú modrotlačiarsku dielničku, v ktorej by sme reálne, naživo videli celý ten poctivý remeselný proces vzorovania, farbenia, vypierania, zhotovenia modrotlačového plátna. Vďaka tomuto grantovému programu sme sa mohli sami zúčastniť workshopu v modrotlačiarenskej dielni, kde sme kypu aj čigu, ktoré sme zatiaľ poznali len ako malé makety, videli a aj vlastnoručne vyskúšali. Táto aktivita bola pre nás jedinečným zážitkom v našom ďalšom vzdelávaní.