Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Príprava a dôkaz plynov

V našej atmosfére sa nachádza množstvo rôznych plynných látok a každá z nich má svoju funkciu a preto je ten náš "vzduch" úplne jedinečný. A to nielen vďaka kyslíku, ktorý je pre život nevyhnutný. Rovnako dôležitá je prítomnosť dusíka či oxidu uhličitíhe.

Pozreli sme sa na niektoré plyny a ich vlastnosti zblízka. Plyny sme si pripravili a urobili aj ich dôkaz na základe potvrdenia niektorej ich vlastnosti.

 

Kyslík a oxid uhličitý