Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Príprava a dôkaz plynov

V našej atmosfére sa nachádza množstvo rôznych plynných látok a každá z nich má svoju funkciu a preto je ten náš "vzduch" úplne jedinečný. A to nielen vďaka kyslíku, ktorý je pre život nevyhnutný. Rovnako dôležitá je prítomnosť dusíka či oxidu uhličitíhe.

Pozreli sme sa na niektoré plyny a ich vlastnosti zblízka. Plyny sme si pripravili a urobili aj ich dôkaz na základe potvrdenia niektorej ich vlastnosti.

Kyslík a oxid uhličitý

Experimenty prípravy týchto plynov boli súčasťou "Vesmírnych dní" v našej škole. Deti rozdelené na skupinky si prišli do nášho laboratória vyskúšať prípravu kyslíka, oxidu uhličitého i vodíka. Ako zistili, že ktorý plyn práve pripravili? Dôkazom jeho vlastností - oxid uhličitý nepodporuje horenie, no kyslík naopak áno, vodík je zase výbušný a tak mydlové bubliny ním naplnené po zapálení prudko buchnú. A hélium? S tým bola zábava, pretože vďaka jeho malej hustote pôsobí na naše hlasivky véééľmi "piskľavo".

Vyskúšali sme simulovať atmosféru jednotlivých planét, kde prevláda percentuálne zastúpenie rôznych plynov.

V takýchto atmosférach sme počas týždňa pestovali rastlinky (sadeničky slnečnice aj žeruchu od semienka) a zisťovali sme, ako pôsobí atmosféra čistého kyslíka, oxidu uhličitého či hélia na život rastlinky a fotosyntézu.

Rastlinky v rôznych atmosférach