Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Farebný drak

Svieťme si na cestu nie na hviezdy 2015

  

Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómovHvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlásila tento rok 5. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia. Nakoľko tento rok je Medzinárodným rokom svetla, bola  pri tejto príležitosti vyhlásená aj samostatná kategória - Rok svetla.
No a práve do tejto kategórie sme poslali pár fotografií i my, kryštáliky chemických látok v polarizovanom svetle. Krásnych a vhodných fotiek sme mali neúrekom. Veď práve sa nám skončila výstava Dotknuté svetlom.