Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Vedcami sa nerodíme, vedcami sa stávame.

V Bratislave počas celoslovenského kola Festivalu vedy a techniky sme stretli veľa úžasných ľudí, ktorí sa zastavili v našom vedeckom stánku a vypočuli si rozprávanie/výklad našich Kremíkov - Jakuba, Natálky a Kristínky o projekte Kryštalizácie a dotyk svetla, ktorý prezentovali. Jedným z návštevníkov bola i slečna Dominika Komárová, študentka Biochémie na Prir.fak. UK v Bratislave. Zaujala ju náš projekt a keďže spolupracuje s vedecko-popularizačným portálom Science.sk, napísala článok o našej práci a úspechoch, ktoré žiaci dosiahli.
Článok je publikovaný na spomenutom portáli  Science.sk, kde si ho môžete prečítať v rubrike biológia-chémia pod názvom 
 
 
Ďakujeme slečne Dominike Komárovej, autorke článku :)