Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

2. dielnička modrotlače, 1. Súkromné gymnázium v BB

 
Takto sa to začalo - na jar naša bývalá žiačka Janka Melichová, teraz žiačka 1. ročníka 1SG natočila o našej modrotlači reportáž, krátke video s ruským komentárom, ktoré poslali do medzinárodnej súťaže s témou "Remeselné tradície môjho kraja" a Janka zahviezdila. Stala sa jednou z troch najúspešnejších účastníkov medzinárodnej súťaže.
 
Srdečne Janke gratulujeme a zároveň ďakujeme za zviditeľňovanie našej modrotlače aj na medzinárodnej úrovni. 
 
Viac si môžete prečítať na stránke 1. Súkromného gymnázia v BB.

Neskôr sme s našou modrotlačou prišli na 1SG spraviť dielničku pre žiakov. Virtuálni grafici, žiaci 1. ročníka, vstúpili na chvíľu do reality a sami si vyskúšali vzorovať plátenká, farbiť ich v indigu, až mali ruky modré, vypierať, žehliť a spracovať na finálny produkt. Prešli si tak pod našim dohľadom celý výrobný postup modrotlače. Vytvorené obrázky, brošne, zrkadielka, naušnice a gombíky boli krásne, modré a reálne ;).

No okrem tradičnej technológie sme študentov oboznámili aj s históriou a pôvodom modrotlače. Tiež mali možnosť pozrieť si a vyskúšať aj pôvodné drevené a kovové formy, dozvedieť sa niečo o tradičnom modrotlačovom odeve a vzoroch našich regiónov.

Dielničkou sprevádzali naše žiačky zo siedmej triedy a tiež sme si prizvali na pomoc bývalé žiačky, ktoré s nami modrotlačili pár rokov a pokračujú i teraz.

Dielnička bola realizovaná vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis (projekt MODROTLAČ - tajomstvo našich predkov v našej súčasnosti).