Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

riaditel@zsbadin.sk

dovalova.lucka@gmail.com

Školská akadémia

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Detský letný tábor v Oravskom Veselom

Noc výskumníkov v škole

Bublinková ŠOU

Bublinkový projekt

Kristínky Dovalovej.

  • vlastná bublinová zmes
  • vlastné tvorítka
  • trvanie predstavenia:

- skrátená verzia - 6min.

- dlhšia verzia - 20min.

Podmienky:

- priestranný interiér bez prievanu a nie príliš teplý a suchý vzduch, pred vystúpením sa nemôžu v priestore používať žiadne prášky, spreje, dym a iné prostriedky, ktoré by mohli rozptýliť drobné pevné čiastočky do priestoru.

 

...

Príprava jednotlivých čísiel

Bublinky tešia stále viac a viac detičiek i dospelákov: