Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Filtrácia za zníženého tlaku

Ak chceme oddeliť tuhú látku od kvapaliny rýchlym a pohodlným spôsobom, robíme filtráciu pri zníženom tlaku. Takýto druh filtrácie sa veru na základnej škole bežne nerobí. Nie sú na to pomôcky, veľakrát ani priestor. Lenže pri netrpezlivosti dnešných detí, ktoré sa nevedia dočkať konca filtrácie čo i len vínneho kameňa, som sa rozhodla, že konečne filtráciu za zníženého tlaku spojazdním. Máme síce len jednu aparatúru, pretože vlastníme len jednu vodnú vývevu a jeden vodovodný kohútik, do ktorého sa dá zapojiť, ale funguje a je to minimálne dobrá ukážka pre decká ;).
 
Odfiltrolvali sme:
  • octan meďnatý
  • vínny kameň
  • berlínsku modrú
 

...