Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

kyselina benzoová

Medzi skupenské premeny patrí aj SUBLIMÁCIA.

Existuje množstvo chemických látok, ktoré môžu sublimovať, teda prejsť z tuhého skupenstva rovno do plynného.

K takýmto chemickým látkam patrí aj kyselina benzoová (používame ju do snežidielok pretože je veľmi málo rozpustná vo vode). 

Za normálnych podmienok tvorí bezfarebné alebo biele kryštáliky bez zápachu, ale pri teplote nad 100°C sublimuje (jej pary sú dráždivé a zapáchajú).

Kyselina benzoová sa používa ako konzervačná prísada na konzerváciu potravín (napr. v produkte DEKO).

V nasledujúcom videu si môžeš pozrieť zaujímavú sublimáciu a následne desublimáciu kyseliny benzoovej.

!! Pokiaľ si chceš experiment vyskúšať doma, dbaj na bezpečnosť práce !!

 • použi ochranné pomôcky - okuliare, rukavice, rúško
 • ohrievaj len na miernom plameni (teplote) maximálne 2 minúty 
 • počas ohrievania nádobu, v ktorej sublimuje a následne desublimuje kyselina benzoová neodkrývaj
 • po ukončení ohrievania počkaj ešte 1 minútu, až potom môžeš nádobu odkryť.
 
 

Fotografie od žiakov

1 | 2 | 3 | 4 >>

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ...

 1. Zisti, prečo sa kyselina benzoová používa ako konzervačná látka.
 2. Uveď na čo presne sa používa prípravok DEKO.
 3. Zisti koľko % kyseliny benzoovej tento prípravok obsahuje?
 4. Vyhľadaj výstražné piktogramy, ktoré označujú nebezpečné vlastnosti chemickej látky kyseliny benzoovej?
 5. Opíš, ktoré presne vlastnosti tieto piktogramy označujú.
 6. Kyselina benzoová sa používa aj v lekárstve a kozmetike. Pokús sa zistiť v akých prípravkoch a na čo sú určené.
 7. Kyselina benzoová sa nachádza bežne v prírode. Vyhľadaj a vymenuj rastliny, plody, ktorých je súčasťou.
 8. Napriek tomu, že kyselina benzoová je súčasťou množstva látok využívaných človekom, je mierne toxická. Popremýšľaj (vyhľadaj), čo to môže znamenať.

Kryštáliky kyseliny benzoovej v polarizovanom svetle