Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

CHEMICKÉ PROJEKTY

KRYŠTALIZÁCIE

Cieľom nášho projektu je pochopiť princíp procesu kryštalizácie a zábavnou/zaujímavou formou vykonať jednoduché kryštalizácie, ktorých výsledným produktom bude napodobnenina skutočných prírodných kryštalických útvarov.
 
Presné ciele a časový plán projektu, ktorý sme začali v roku 2015 je k nahliadnutiu tu: 

Ročníkový projekt - KRYŠTALIZÁCIA 

V projekte neustále pokračujeme... robíme výstavy fotografií, prezentujeme na verejnosti...