Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

riaditel@zsbadin.sk

dovalova.lucka@gmail.com

V krajine remesiel 2019

Remeselná súťaž malých a mladých majstrov, ktorú usporadúva ÚĽUV, sa koná každé dva roky. Konečne prišiel čas, kedy sme sa aj my rozhodli zapojiť. Veď venujeme sa modrotlači, dávnemu farbiarskemu remeslu i našich predkov.
Do súťaže sme poslali
  • modrotlačové brošne, ktoré vyrobila Klárika Dovalová
  • zošívaný obrus s dvojfarebnou modrotlačou od Kristínky Dovalovej.
Ďalšie pekné práce, hoci nie modrotlačové, ktoré sme tiež poslali, boli