Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

V krajine remesiel 2019

Remeselná súťaž malých a mladých majstrov, ktorú usporadúva ÚĽUV, sa koná každé dva roky. Konečne prišiel čas, kedy sme sa aj my rozhodli zapojiť. Veď venujeme sa modrotlači, dávnemu farbiarskemu remeslu i našich predkov.
Do súťaže sme poslali
  • modrotlačové brošne, ktoré vyrobila Klárika Dovalová, získala 1. miesto
  • zošívaný obrus s dvojfarebnou modrotlačou od Kristínky Dovalovej, ktorá získala 3. miesto.
Ďalšie pekné práce, hoci nie modrotlačové, ktoré sme tiež poslali, boli

Modrotlačové súťažné práce sme mohli vytvoriť vďaka podpore Nadácie SPP

a tiež vďaka grantovému programu AMAVET 2019

...

1 | 2 >>

  

Vernisáž a odovzdávanie cien

1 | 2 | 3 | 4 >>