Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Značky chemických prvkov v slovách

Pokús sa vytvoriť zrozumiteľné, slušné slovenské alebo anglické slová, z nich následne zmysluplnú vetu alebo frázu tak, že použiješ značky chemických prvkov z PSP.

napríklad: K Ra S N Y

Dodržiavaj písanie VEĽKÝCH a malých písmen v značkách prvkov. Písmenká si nevymýšľaj ani žiadne nevynechávaj. Dĺžne a mäkčene nie sú v tejto chvíli podstatné.

Použiť môžeš celú periodickú tabuľku prvkov (nielen značky prvkov, ktoré sme sa naučili).

Vytvor čím najviac zrozumiteľných a slušných slov a z nich následne poskladaj vetu (môžeš doplniť aj príhodným obrázkom).