Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Pexeso chemických prvkov

  1. Pexeso chemických prvkov si stiahni ako powerpoint prezentáciu (kliknutím na obrázok nižšie).
  2. Kartičky pexesa odkrývaj a zakrývaj kliknutím na obrázok myškou.
  3. Hľadaj správny pár CHEMICKÁ ZNAČKA - CHEMICKÝ NÁZOV prvku
  4. Môžeš hrať vo dvojici tak, že sa budeš striedať s kamarátom (ako pri klasickom kartičkovom pexese)...
  5. ... alebo si zaznamenávaj čas, za ktorý sa ti podarilo nájsť všetky páry správne.
Pexeso slúži na precvičenie si chemických značiek a slovenských názvov prvých 20 prvkov (1. časť) a ďalších vybraných prvkov (2. časť) z PSP.
Pokiaľ ešte neovládaš správne priradenie názov-značka, pomôcť ti môže rovnaká farba kartičiek jedného páru a tiež rovnaké protónové číslo Z prvku.
Keď si sa už názvy a značky naučil, vyskúšaj čiernobielu verziu pexesa.
V slidoch nájdeš aj odkaz na online Periodickú tabuľku prvkov, ak by si ju potreboval ;)

1. časť

 

2. časť