Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

PLAMEŇ 

Prečítaj si priložený text nižšie, pozri si videá a obrázky naľavo.

Zrealizuj experiment podľa uvedeného postupu.

S ohňom narábaj opatrne, najlepšie na nehorľavej podložke.

Pokús sa odpovedať na otázky uvedené nižšie. 

Napíš si poznámky (farebne zvýraznené časti) alebo si text vytlač (ak máš možnosť) a vlož do zošita z chémie.

Plameň  - poznámky na stiahnutie

Plameň.ppsx - prezentácia

PLAMEŇ

Pozri si video č.1. ...Čo vidíš?  ...PLAMEŇ sviečky

Sviečku tvorí vosk a knôt. Teplo z plameňa zohrieva vosk a ten sa začne odparovať. 

Pary vosku reagujú s kyslíkom a sviečka horí.

Keď sviečku zhasneme, pary vosku na chvíľu stále ostanú vo vzduchu. Ak priblížiš zapaľovač k sviečke dostatočne rýchlo, pary vosku sa vznietia a sviečka začne opäť horieť (bez toho, aby si sa plameňom zapaľovača dotkol knôtu).

Video č.1

Liehový kahan – lieh nasiaknutý v knôte kahana sa vplyvom tepla odparuje a jeho pary horia (video č.2).

Video č.2

 
Plynový kahan – cez horák uniká plyn, ktorý sa po priblížení plameňa zapaľovača (horiacej zápalky alebo iskry) vznieti (video č.3). Video č.3

 

PLAMEŇ je stĺpec horiacich, väčšinou plynných látok.

 

 

Teplota plameňa nie je rovnaká vo všetkých jeho častiach.

Na obrázku č.1 sú farebne rozlíšené časti plameňa s rôznou teplotou. 

Najhorúcejšia časť plameňa je žiarivej bielej farby, najmenej teplá je oranžovočervená až červená.

Podľa farby plameňa môžeme odhadnúť jeho teplotu.

obrázok č.1

Pozri si video č.4.

Farba plameňa a tým aj jeho teplota závisí aj od množstva kyslíka, ktorý reaguje s horľavou látkou. Keď je uzavretý prívod vzduchu (kyslíka), plameň kahana má oranžovú farbu. Po otvorení prívodu vzduchu sa stáva plameň svetlejším a zároveň teplejším.


Video č.4

 
 

Experiment na doma:

Vytvor si vlastnú sviečku 

(ukážku si môžeš pozrieť v odkaze Mandarinková sviečka, alebo si pozri VIDEO

Pomôcky:

Chemikálie: 

 

Postup:

 

pomaranč alebo mandarinka, nožík, lyžica, zápalky, nehorľavá podložka

olej – slnečnicový, repkový, olivový...

1. Mandarinku alebo pomaranč prekroj na polovicu.

2. Vyber z nich opatrne dužinu tak, aby si neporušil šupku a v strede ostali biele neporušené vlákna, ktoré budú tvoriť „knôt“ sviečky.

3. Neporušenú polku šupky mandarinky alebo pomaranča naplň olejom.

4. „Knôt“ namoč do oleja – aby ním nasiakol.

5. Mandarinkovú sviečku polož na nehorľavú podložku a zapáľ zápalkou (zapálenie môže chvíľku trvať).

 

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ...

  1. Pozri si video č.1 a pokús sa vysvetliť vlastnými slovami, prečo sa podarilo zapáliť sfúknutú sviečku, ktorá pred chvíľkou ešte horela, bez toho, aby sme sa plameňom zapaľovača dotkli jej knôtu.
  2. Vieš vysvetliť, prečo oheň v krbe horí pomaly/lenivo a má tmavooranžovú farbu, keď je prívod vzduchu zavretý, a prečo po otvorení prívodu vzduchu jeho farba zosvetlie a horenie je intenzívnejšie? Aká by mohla byť teplota plameňa v prvom a v druhom prípade?
  3. Čo predstavuje olej v tvojom experimente výroby sviečky z mandarinky/pomaranča? Horel by knôt bez oleja v tejto sviečke?
  4. Opíš, ako tvoja sviečka funguje.
  5. Akým plameňom tvoja sviečka horí? Farba a odhadovaná teplota.
  6. V ktorom mieste plameňa je tvoja sviečka najteplejšia a prečo?

Niektoré práce žiakov...