Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

dielnička modrotlače pre EGT

Vždy je pre nás výzvou robiť dielničku pre starších žiakov. Cvičíme sa v rovesníckom vzdelávaní, v našom prejave, vyjadrovaní i v odbornej sfére týkajúcej sa témy. Tentoraz sme učili študentov Evanjelického gymnázia v Tisovci techniku modrotlače. Zaujať i týchto o pár rokov starších žiakov veru nebol pre nás problém, pretože našou výhodou bolo, že o modrotlači vieme toho už veľmi veľa a čerpáme z mnohých našich vlastných skúseností, no oni nevedeli takmer nič. Krátka prednáška z histórie, odkiaľ modrotlač pochádza a ako sa k nám dostala, a potom už nasledovali praktické ukážky s podrobným vysvetlením všetkého podstatného okolo modrotlače. Takýto spoločný úvod absolvovalo takmer 40 študentov tretieho ročníka. Po tom, ako sa rozdelili na dve menšie skupiny, nasledovalo ich vlastné tvorenie pod dohľadom Kristínky a Aničky, žiačok 8. ročníka našej ZŠ. Všetci si namaľovali pappom, špeciálnou zmesou obrázky, vzory a po zaschnutí v sušičke nasledovalo takmer hodinové farbenie v indigu - prírodnom pigmente rozrobenom do kypy. Študenti pracovali ako mravčeky a výsledkom boli brošničky, zrkadielka aj naušnice či gombíky vlastnoručne vyrobené, navzorované i nafarbené.
Na gymnáziu nám bolo príjemne a sme radi, že počas ich prírodovedného týždňa sme mohli ponúknuť i čosi z našej tvorby a práce na chemickom krúžku Kremík. 
Za pozvanie ďakujeme pani učiteľkej Gabike Antalovej i pani riaditeľke Mirke Štefánikovej. 

Túto dielničku modrotlače sme mohli uskutočniť aj vďaka podpore

a grantovému programu