Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Príprava šípkového oleja

Mydielka - šípkové srdiečka pre mamičky

Jesenný zber šípok bol ozaj výdatný. Šípky sme nasušili na pôjde našej školy a teraz hľadáme pre ne formy využitia. Tak napríklad každý štvrtok varíme zdravý šípkový čajík pre všetkých našich žiakov i učiteľov. Pripravili sme aj šípkový olej, ktorý je v kozmetike veľmi cenný. A z neho "navaríme" mydielka, šípkové, pre naše mamky i staré mamky k májovému dňu matiek. ktorý oslávime trošku neskôr, počas školskej akadémie - 22.mája. Tak pomôžeme našej škole s prírpavou originálnych voňavých kozmetických balíčkov - darčekov.

...