Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

NAŠE EXPERIMENTY

Syntéza malachitu

Malachit, zásaditý uhličitan meďnatý, má krásnu tyrkysovozelenú farbu.  Práve preto bol kedysi dôležitým pigmentom v zelených farbách používaných maliarmi od staroveku. A nám sa ho podarilo syntetizovať. Namiešali sme z neho aj umeleckú farbičku a namaľovali krásne maľby ;).

Syntéza malachitu 2017/18

Syntéza malachitu 2017

Syntéza malachitu 2016