Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Chemické stanovištia

Vedecký tábor Oravské Veselé

V základnej škole v Oravskom Veselom pripravili pre detičky počas prázdnin pani učiteľky Letný vedecký tábor. Krásna myšlienka a skvele zorganizované. 60 detí v zmysle nosného hesla celého tábora "Povedz mi to a ja zabudnem, ukáž mi to a ja si zapamätám, nechaj ma to urobiť a ja to pochopím" (Benjamín Franklin) počas piatich dní objavovalo taje vedy - fyziky, chémie, biológie i mágie... Som nesmierne rada, že i naša chémia mohla byť súčasťou tohto tábora. Na pozvanie pani učiteľky Zuzky Krúpovej, hlavnej organizátorky tábora, sme prišli pripraviť deťom deň chémie. Deti spolu s pani učiteľkami a animátormi si zaexperimentovali na 6 rôznych chemických stanovištiach, ktoré sme pre nich nachystali:

  • Farebná chémia - pH indikátor a lávová lampa
  • Farby fixiek - chromatografia
  • Oheň a sódy - tajné písmo a čierny had
  • Žabí sliz
  • Dúhové kryštály - polarizácie a kaleidoskop
  • Svet bubliniek - megabubliny a suchý ľad

Začiatok či úvod chemického dňa patril menšiemu výbuchu :) Ako ináč by to mohlo byť? Zapáliť oheň kvapkou vody - to dokáže len chémia :) A nápis na čistom bielom papieri? Aký, kde? Stačí postriekať správnym roztokom a všetko funguje :)

Na stanovištiach spoznali, ako červená kapusta mení farbu v roztoku kyslom - citrón a v roztoku zásaditom - sóda a tak sa naučili, že červená kapusta je vlastne pH indikátor.

Videli, že kvapôčky vody, ktoré kvapkali do oleja, klesali ku dnu, pretože voda je ťažšia ako olej. No keď do zmesi pridali šumivú tabletku, tá pri dotyku s vodou začala šumieť (reakcia kyseliny a sódy) a vznikajúci plyn (oxid uhličitý) vynášal kvapky vody opäť skrz olejom nahor ako malé balóniky. To bola "lávová lampa".

Dokázali, že jednofarebná fixka sa vôbec neskladá z jednej farby a napríklad taká čierna obsahuje farbu fialovú, modrú i oranžovú. Pomocou chromatografie fixiek si vyrobili aj krásne farebné chemické odznačiky.

Naučili sa písať tajné správy, ktoré vie prečítať len chemik :) a chemickou reakciou im vznikol dlhý čierny ale vôbec nie strašný, veľmi jemný had.

Pozabávali sa pri príprave žabieho slizu - naučili sme ich náš úplne nový postup prípravy tejto vďačnej detskej zábavky :).

Ukázali sme im tajomstvo našich farebných dúhových kryštálikov, ktoré sú na prvý pohľad úplne priehľadné. Sami si kryštáliky aj pripravili a skúmali ich cez mikroskop. V našom jedinečnom polarizačnom kaleidoskope videli nekonečný zložený pestrofarebný obraz vytvorený z kryštálikov v polarizovanom svetle.

Nemohol chýbať ani svet bublín z nášho bublifuku Kremík- malých i veľkých, farebných, priehľadných i čisto bielych z nášho bublinostroja :) Deti bubliny fúkali, ťahali i sa do nich zatvárali :D.

Aby to všetko nebolo len také bez hlavy a päty - ako sa hovorí, každá skupinka detí dostala na začiatku chemického dňa tajničku s otázkami, ktoré mohli správne zodpovedať len vtedy, ak pozorne počúvali, pozorovali a robili presne to, čo podľa postupu na jednotlivých stanovištiach robiť mali. :) Len tak sa dostali k správnemu riešeniu tajničky a mohli spoznať a pochopiť, že chémiu môžu mať aj radi :).

Bublinové predstavenie, ktoré nacvičila Kristínka s vlastnými tvorítkami a bublinovou zmesou, bolo plné prekvapení a mimoriadne sa vydarilo. Hudobne ju sprevádzal tatino na elektrickej gitare.Tešili sa malí i veľkí :)

Toľko náš príspevok do Letného vedeckého tábora. Takmer nám bol jeden deň málo, aby sme všetky experimenty poskúšali, ale stihli sme to.

Na každý deň mali deti pripravené iné a zaujímavé aktivity. Viac si môžete pozrieť na stránke Základnej školy Oravské Veselé a tiež v ich táborovom videu.

Ďakujeme. Radi sme boli pri Vás :)

A ďakujem i za fotografie

(zdroj: https://www.zsmsorvesele.edu.sk/sk/Letny-vedecky-tabor-2017)

Bublinkové predstavenie